Bizarre Team

Outsourcing IT

to pojęcie oznaczające powierzenie konkretnych obowiązków specjalistom/firmom zewnętrznym, dla których jest to często podstawowy rodzaj działalności